Word dosyasında başlıkarı dikey olarak ortalamak genelde sorun olur. Çözüm olaraksa, Enter tuşu ile sayfayı ortalamaya çalışırız. Aslında Word bunun için bir çözüm sunuyor fakat anlatımda da göreceğiniz üzere bunu